Udruženje za
informatičku edukaciju
i sport i rekreaciju "SHIFT"

Udruženje za informatičku edukaciju i sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom "shift" se predano bavi unapređenjem položaja osoba obolelih od cerebralne i dečije paralize i drugih vidova invaliditeta, kao i ostalih osetljivih kategorija građana.
Organizujemo dugoročne kurseve informaciono komunikacionih tehnologija iz profila:osnovni kurs i obučavanje za rad na računaru,u to spadaju:rad u office paketima,izrada prezentacija,baza podataka,word,excel,obrada multimedijalnih sadržaja...
Programiranje u programskim jezicima : pascal, c/c++, c#,Python, Java...
Web dizajn: HTML5, CSS3, Adobe Dreamweaver...
Web programiranje: PHP, ASP, MYSQL...
Şportskim aktivnostima: Šah,Boćanje,Domine idr.
Planiramo da aktivno uključimo što više zainteresovanih udruženja i pojedinaca.
Pokrenuli smo projekat"ZNANJE JE VREDNOST" koji startuje od aprila meseca pa do daljnjeg. Uokviru projekta smo predvideli mere za buđenje motivacije za učenjem informacionih tehnologija kod učenika osnovnih škola,kako bi smo ih zainteresovali ili obratili njihovu pažnju prilikom upisivanja srednje škole.Kao primer uspesnog učenika koji će im predstaviti svoja znanja i uspehe nas član, Dobrosav je učenik srednje škole ETŠ "Rade Končar" u Beogradu na smeru tehničar informacionih tehnologija,a koji postiže odličan uspeh sa prosekom 5,00.
Planiramo učešće na turnirima u boćanju u saradnji sa drugim udruženjima, kao i učestvovanje na Šahovskom prvenstvu Srbije oktobra 2017 u Jagodini.....

Projekat "Od ideje do realizacije"
Naše udruženje je pomoglo u realiziciji projekta "OD IDEJE DO REALIZACIJE, Majstori Programiranja" u saradnji sa organizacijom iSerbia.

Projekat "Znanje je vrednost"
Udruženje za informatičku edukaciju OSI "SHIFT" održalo je edukaciju učenika sa invaliditetom, roditelja, osoblja... U specijalnoj osnovnoj školi "dr Dragan Hercog" na temu asistivne tehnologije i njihov uticaj na kvalitet života OSI. Faktori koji utiču na slabiji školski uspeh dece/učenika sa smetnjama u razvoju su najčešće:primena neodgovarajućih metoda,neuvažavanje mogućnostii specifičnosti razvoja dece sa intelektualnim ,telesnim ili senzornim smetnjama,brz tempo obrade gradiva,nedostatak odgovarajućih nastavnih sredstava,kao i tradicionalan pristup poučavanju. Uticaj ovih faktora može se značajno umanjiti korišćenjem adekvatne asistivne tehnologije.Asistivna tehnologija je zbirni naziv koji uključuje asistivna,adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa invaliditetom. Asistivna tehnologija je korisna i od neprocenjivog značaja za svakog učenika,radnika,...koji bez pomoći ne može da obavlja sve životne funkcije i nalazi svoju primenu u različitim oblastima života:školovanju,sportu,korišćenju slobodnog vremena, radnom okruzenju......Postoje na hiljade sredstava, aparata i instrumenata koji se mogu svrstati u asistivnu tehnologiju, kao i mnogi načini razmišljanja o njoj.

Projekat "Znanje je vrednost"
Udruženje za informatičku edukaciju i sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom shift. je i danas u okviru projekta znanje je vrednost u diskusiji sa korisnicima odrzalo edukaciju

Na stadionu FK PARTIZAN

U poseti Microsoft razvojnom centru za programiranje u Srbiji
Domaćini su nam ljubazno ukazali čast i pokazali proizvode na kojima rade i koji će biti tek predstavljeni trzištu, iz domena savremenog programiranja i virtuelne stvarnosti,havok fiziku programiranje igara, sway način prezentovanja, Microsoft HoloLens - Microsoft virtual reality glasses i mnogo drugih stvari.

Kurs web dizajna
23 06 2017 i 24 06 2017 Udruženje shift je otpocelo kurs web dizajna kao sto je i najavljeno,ostatak kursa sledi onlajn. Čestitke svim polaznicima

Promocija povodom dana maldih
Povodom dana nladih u prostorijama kancelarije za mlade, naše udruženje je održalo promocije svojih aktivnosti.

U poseti svetinjama u Prizrenu-Dušanovom gradu
Posetili smo Manastir svetog Arhangela

Crkva Bogorodice LJeviške

Prizrenska Bogoslovija

Saborna Crkva

Medjunarodni festival srednjovekovne muzike održan u crkvi Hrista Spasa u Prizrenu na kome smo prisustvovali.
Crkva je bez krova zapaljena 17. Marta

Belgrade ignite
Na poziv Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Repuplike Srbije u saradnji sa organizacijom Srbija u pokretu.
Udruženje SHIFT je prezentovalo svoj rad 24.10.2017. na 39. Beogradskom ignite-u - "Uključi se br.5". Prezentacija koja je prezentovala naš rad je bila isprogramirana da sama prića i menja slajdove. Time smo pokazali kako osoba sa govornim problemima može da predstavi svoj rad u roku od pet minuta.

Na promociji IKT i asistivnih tehnonologija
Potrudili smo se da prezentujemo značaj Informaciono Komunikacionih tehnologija i asistivne primene kod osoba sa invaliditetom. Prisutni su upoznati sa preduzimanjem i realizacijom aktivnosti za upotrebu savremenih tehnologija.
Naučili smo da koristimo pojedina sredstva.
Hvala prisutnima na interesovanju.