Udruženje za
informatičku edukaciju
i sport i rekreaciju
"SHIFT"

Udruženje za informatičku edukaciju i sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom shift,je za potrebe osoba sa govornom manom ,razvilo softver za konvertovanje(pretvaranje) teksta u reči.
Softver prepoznaje većinu značajnijih jezika. Na njemu možete pisati na srpskom, engleskom,nemačkom,francuskom,ruskom ....i on će govoriti to što napišete.
Uputstvo za upotrebu
Softver je case sensitive (prepoznaje mala i velika slova i znake interpukcije),odaberete željeni jezik i u text boksu napišete šta vam je potrebno,pri tom vodite računa da pišete pravilno ,kako bi softver lepše izgovarao.Ako ne postavite razmak i veliko slovo čitaće tačku kao tačka i neće praviti pauze između rečenica.
Preuzimanje je besplatno
Ukoliko imate problema prilikom preuzimanja kontaktirajte nas na kontakt formi sajta
Može se instalirati na sve operativne sisteme na računaru ili telefonu.
Da bi koristili datoteke na svim jezicima potrebna je konekcija internet
Puno sreće u radu.

Za preuzimanje našeg softvera za konvertovanje teksta u govor klikom na linkSoftver komunikator namenjen osobama sa teškoćama pri učenju.Klikom na sliku softver govori šta je na slici i istovremeno to ispisuje.
preuzimanje besplatno.
Možete ga preuzeti klikom na link