Udruženje za
informatičku edukaciju
i sport i rekreaciju
"SHIFT"

Udruženje ,,SHIFT"
Matični broj:28222297
PIB:109899715
Šifra delatnosti:9499
Udruženje za Informatičku edukaciju i sport i rekreacija osoba sa invaliditetom "SHIFT"je neprofitna nevladina organizacija nastala kao prva i jedinstvena organizacija ovog tipa, udruživanjem osoba obolelih od cerebralne paralize ,i bavi se edukacijom iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija,programiranja,internet programiranja ,zaštite na internetu, poslovne komunikacije,operativni sistemi... Edukacija će biti organizovana u prostorijama udruženja ,kao i onlajn edukacije koristeći razna sredstva umrežavanja kao tim viever idr. Informacije o radu su vidljive na našem sajtu i javno dostupne za sve zainteresovane.Prvenstveni cilj je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i ostalih osetljivih kategorija građana radi poboljšanja kompetentnosti za ravnopravnost u modernom društvu. Cilj udruženja je motivacija za napredak i unapređenje položaja grupa sa otežanim pristupom osnovnom računarskom obrazovanju, kao i naprednijem nivou učenja.
Udruženjem upravlja Upravni odbor kojeg bira Skupština. Skupštinu čine svi članovi udruženja i imaju prava da biraju i budu birani.
Predsednik Upravnog odbora je Vlaskovic Dobrosav . Više informacija možete pronaci u navigaciji sajta.
Ukoliko želite da se pridružite udruženju, kontaktirajte nas putem mejla na kontakt stranici